OOGLIDCORRECTIES

Algemeen

OOGLIDCORRECTIES

Correcties van de [boven- en|of onder-] oogleden, blefaroplastiek genaamd, worden om uiteenlopende redenen uitgevoerd. Mensen kunnen klachten hebben van zware en vermoeide ogen, een druk achter de ogen, hoofdpijn of gezichtsveldbeperking. Ook om cosmetische redenen kan deze ingreep uitgevoerd worden: om er jonger, minder vermoeid en minder somber uit te zien. De operatie wordt zowel bij vrouwen als bij mannen uitgevoerd.

TECHNIEK

De ooglidcorrectie vindt plaats onder lokale verdoving. De huid wordt ontsmet met jodium. Daarna wordt nauwkeurig uitgetekend welk deel van de huid verwijderd moet worden. Hierna wordt de verdoving toegediend. Dit zijn meestal 1 à 2 kleine prikjes. Dit gebeurt met een heel fijn naaldje; u zult er nauwelijks iets van voelen. Als de verdoving is ingewerkt wordt de huid verwijderd. Kleine bloedvaatjes worden gecoaguleerd [dichtgeschroeid]. Daarna worden met een fijn schaartje en een tangetje de vetpockets opgezocht en verwijderd. Dit kan kortdurend een drukkend gevoel op de ogen geven. Het verwijderen van deze vetpockets is essentieel voor een goed en langdurig resultaat. Hierna wordt de huid zorgvuldig gehecht met een niet oplosbare hechtdraad.

NA DE INGREEP

Na de ingreep wordt nog lichte druk uitgeoefend op de wondranden. Dit moet u onderweg en thuis continueren totdat de gaasjes vrijwel droog zijn. Rijdt bij voorkeur niet zelf naar huis, laat u rijden. Koelen thuis doet u het beste met natte koude kompressen. Eventueel ook met koelpacks, een koelbrilletje of diepvries erwtjes. Echter niet met ijs rechtstreeks op de huid. Dat geeft bevriezing en meer zwelling. Wij adviseren de eerste 4 dagen iedere 2 uur 10 minuten te koelen. ’s Nachts hoeft u niet te koelen. Het is normaal dat de oogleden de eerste dagen na de ingreep wat gezwollen zijn. Dat is wondvocht ( oedeem) en normaal geen bloed uitstorting. Het ergst meestal op de 2e of 3e dag. Dit en het feit dat u regelmatig moet koelen kan deze dagen beperkingen geven met betrekking tot uw dagelijkse activiteiten. Na 6 dagen wordt, tijdens de controle, de hechtdraad verwijderd.

COMPLICATIES

Bij elke chirurgische ingreep kunnen zich complicaties voordoen. Deze zijn gelukkig uiterst zeldzaam. Mocht er sprake zijn van een infectie, nabloeding of open staan van de wond neem dan direct contact op. U krijgt na de ingreep ons mobiel telefoonnummer.

TOT SLOT

Voor de ingreep heeft u een informatief gesprek. Schroom niet om al uw vragen te stellen. Het is verder heel normaal dat u voor de ingreep wat gespannen bent. Eventueel kunt u hiervoor een tabletje krijgen. Meldt het gebruik van bijzondere geneesmiddelen zoals bloedverdunners en andere medicatie.

Veel gestelde vragen

Ooglidcorrectie

WAAROM EEN GESPREK VOORAF?

U wordt optimaal geïnformeerd over de aard van de ingreep, de mogelijke complicaties, de nazorg, de kosten. Uw arts kan zich een beeld vormen van uw motief [esthetisch en|of klachten], gezondheid, medicijngebruik, uw medische geschiedenis, familiaire aanleg en van uw verwachtingspatroon. Zo kan de informatie en de ingreep specifiek op u afgestemd worden.

KUNNEN CLIËNTEN UIT HET BUITENLAND OOK BIJ DE BEAUFORT TERECHT?

Ja, dit is geen enkel probleem. Meer dan 30% van onze patiënten komen uit het buitenland.

WORDT DE BEHANDELING VERGOED DOOR MIJN VERZEKERING?

Een ooglidcorrectie wordt sedert 2006 beschouwd als een cosmetische ingreep en doorgaans niet meer vergoed door de zorgverzekeraars.

WAT BEDOELT MEN MET EEN OOGLIDCORRECTIE VOLGENS DE NHG RICHTLIJNEN?

Het NHG [Nederlands Huisarten Genootschap] heeft als doelsteling om de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren. Sedert kort brengt men echter ook boven-ooglidcorrecties bij de huisarts onder de aandacht als een eenvoudig te verrichten ingreep. Hierbij wordt alleen wat huid verwijderd. Wij distantiëren ons volledig van deze NHG opvatting en betreuren dat zij zulk onzorgvuldig standpunt inneemt. De mening van “De Beaufort” is dat het hier niet om ooglidcorrecties gaat maar om huidcorrecties van de boven-oogleden. Een ooglidcorrectie vereist een uitgebreidere techniek, bekwaamheid en ervaring.

WELKE TYPEN OOGLIDCORRECTIES ZIJN ER?

De meest uitgevoerde ooglidcorrecties zijn: boven-ooglidcorrectie, onder-ooglidcorrectie zonder huidcorrectie en onder-ooglidcorrectie met huidcorrectie.

WAT WORDT ALS ZWAARDER ERVAREN, EEN BOVEN- OF EEN ONDER-OOGLIDCORRECTIE?

Een onder-ooglidcorrectie wordt over het algemeen als een zwaardere ingreep ervaren.

KUNNEN BOVEN- EN ONDER-OOGLIDCORRECTIES GELIJKTIJDIG WORDEN UITGEVOERD?

Meestal kan dit. Bespreek dit tijdens het intake gesprek. Indien u overweegt om een boven- en onder-ooglidcorrectie te laten uitvoeren heeft dit voordelen om dit in een keer te doen.

WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN OM EEN BOVEN- EN ONDER-OOGLIDCORRECTIE GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN?

De voordelen zijn: u heeft slechts één herstel- c.q. koelperiode. Dat is aantrekkelijk voor mensen die werken en zo min mogelijk willen verzuimen.
Het nadeel is dat de ingreep wat langer duurt en iets ingrijpender is.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN ONDER-OOGLIDCORRECTIE MET EN ZONDER HUIDCORRECTIE?

De essentie bij een onder ooglidcorrectie is dat het vetweefsel [de wallen] verwijderd wordt.
Indien er echter ook een huidoverschot bestaat is het cosmetisch aan te raden ook dit te corrigeren. Dat kan als het litteken in de huidlijnen|plooien te verbergen is zodat u er naderhand weinig of niets van ziet.

WAT ZIJN DE COMPLICATIES EN RISICO’S?

Bij elke chirurgische ingreep kunnen zich complicaties voordoen. Die zijn gelukkig uiterst zeldzaam. Problemen die zich kunnen voordoen zijn een allergische reactie, langzame wondgenezing, infectie of een nabloeding. De kans dat een oog beschadigd wordt door een ooglidcorrecte is zeer gering. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot gezichtsvermindering.

KAN ER PER ONGELUK TEVEEL HUID WORDEN WEGGEHAALD?

Uiteraard is het mogelijk teveel huid weg te halen, wat natuurlijk niet gewenst is. Er wordt echter in het behandelprotocol een veiligheid ingebouwd. Nadat de arts zorgvuldig het te verwijderen gebied heeft afgetekend, kan beoordeeld worden of de markeringen correct zijn en er niet teveel huid dreigt te worden weggehaald.

OP WELKE DAGEN WORDEN DE INGREPEN UITGEVOERD?

De ingrepen vinden altijd in onderling overleg plaats. Vrijwel dagelijks wordt geopereerd, echter we dienen rekening te houden met vakantie, drukte en etc.

WANNEER MOET IK STOPPEN MET BLOEDVERDUNNERS?

Het gebruik van bloedverdunners [zoals ascal en acetylsalicyzuur] dient één week voor de operatie gestopt te worden. De dag na de ingreep mag alweer met de bloedverdunners gestart worden. Overleg tijdig met uw behandelend arts over het stoppen van andere bloedverdunners zoals acenocoumarol (Sintrom) en fenprocouman (Marcumar). Vaak gebeurt dit in overleg met de Trombose dienst. NOAC’s en DOAC’s zijn een nieuwe generatie bloedverdunnes die steeds meer gebruikt worden. Merknamen: oa Eliquis, Pradaxa en Xarelto. Deze middelen dienen 36 uur vooraf aan de ingreep gestopt te worden.

MOET IK TIJDELIJK STOPPEN MET ROKEN?

Roken is natuurlijk om vele gezondheidsredenen af te raden. Met betrekking tot ooglidcorrecties heeft roken een ongunstige invloed op de doorbloeding. Een goede doorbloeding is nodig voor een goede wondgenezing. Geadviseerd wordt om vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de ingreep te stoppen met roken.

MAG IK ALCOHOL DRINKEN?

Alcohol werkt bloedverdunnend. Het is daarom raadzaam om enkele dagen voor en na de ingreep geen alcohol te drinken. Bovendien geeft het onnodig extra zwelling.

IS DE BEHANDELING PIJNLIJK?

De behandeling is NIET pijnlijk. Wel zult u bij het verwijderen van de vetpockets kortdurend wat druk ervaren. Mocht u toch iets voelen dan maak het kenbaar. We kunnen altijd extra verdoving geven.

HOE LANG DUURT DE INGREEP?

Een boven-ooglidcorrectie duurt 30-45 minuten. Een onder-ooglidcorrectie duurt meestal iets langer. Een boven- en onder-ooglidcorrectie gelijktijdig anderhalf tot 2 uur.

HOE WORDT DE VERDOVING GEZET?

De ooglidcorrectie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Middels twee kleine prikjes onder de huid. U voelt hier nauwelijks iets van. De meeste patiënten ervaren het als minder ingrijpend dan een tandartsverdoving.
Een algemene narcose is echt niet nodig en heeft voor een ooglidcorrectie meer na- dan voordelen.

ONTVANG IK INSTRUCTIES VOOR DE NAZORG THUIS?

Ja. Tijdens het intakegesprek en na de behandeling leggen wij precies uit wat u moet doen. Ook krijgt u dit mee op papier. Wij adviseren om de eerste 3-4 dagen, overdag iedere 2 uur te koelen met koude natte kompressen. ’s Nachts hoeft dat niet. U krijgt de kompressen van ons mee.

HOE ZIE IK ERUIT NA DE BEHANDELING?

De oogleden zullen de eerste dagen wat gezwollen zijn, het meest uitgesproken op de 2e of 3e dag. Soms worden de oogleden iets blauw. Dit trekt geleidelijk weg. Het gebruik van koude, natte kompressen bevordert het herstel. U zult wellicht een week wat minder toonbaar zijn. Maar meestal valt dit mee. Een [zonne-] bril kan de zwelling zo nodig maskeren.

WORDT MIJN GELAAT BLAUW NA DE INGREEP?

Het is ongebruikelijk dat het gelaat van patiënten blauw wordt na de ingreep. Gemiddeld is dat minder dan 1%. Meestal is dat dan het gevolg van stoten, persen, hoesten, tillen, alcoholgebruik etc.

KAN IK HET KOELEN VERSNELLEN? BIJVOORBEELD MET IJS?

Wij adviseren natte koude kompressen. Koud kraanwater eventueel met een ijsblokje in het water. Direct ijscontact veroorzaakt op deze plaats snel bevriezingsverschijnselen en dient daarom vermeden te worden.

MOET IK EEN SPECIALE SLAAPHOUDING AANNEMEN?

Wat ons betreft hoeft dat niet. Wellicht kunt u het hoofdeinde iets verhogen. Een goede nachtrust is belangrijk. Vandaar dat wij geen bijzondere adviezen geven. Zonodig kunt u een elastische haarband dragen over de ogen met gaasjes eronder. Dat gaat de zwelling tegen. Houdingsadviezen hebben waarschijnlijk weinig zin. U draait toch frequent om en zult uw voorkeurshouding aannemen.

WANNEER KAN IK WEER AAN HET WERK?

Na 2 dagen kunt u weer licht werk doen, maar u zult mogelijk de eerste week minder toonbaar zijn. Zwaar lichamelijk werk wordt gedurende de eerste 2 weken afgeraden. In de praktijk blijkt dat de meeste mensen na een week weer gaan werken.

WANNEER MOGEN DE HECHTINGEN ERUIT?

Na gemiddeld 6 dagen worden de hechtingen verwijderd.

IK WOON OP GROTE AFSTAND VAN DE KLINIEK. KAN MIJN EIGEN HUISARTS NA 6 DAGEN DE HECHTINGEN VERWIJDEREN?

Ja, dat is geen enkel probleem. U ontvangt hiervoor schriftelijke instructies. Zodat uw huisarts weet hoe hij dat het beste kan doen.

KAN IK NA HET VERWIJDEREN VAN DE HECHTDRAAD WEER ALLES DOEN?

Na het verwijderen van de hechtdraad is de wond nog niet stevig. Daarom moet u vooralsnog voorzichtig zijn. Wij raden aan om gedurende 3 weken na de ingreep niet intensief te sporten en met saunagebruik minstens 6 weken te wachten.

WANNEER IS DE ZWELLING VERDWENEN?

Als u goed gekoeld heeft is 90% van de zwelling verdwenen bij het verwijderen – na 6 dagen – van de hechtdraad. Door de zwaartekracht kunnen de onder-oogleden tijdelijk ook nog wat gezwollen zijn. Dit verdwijnt. Formeel wordt 2 – 3 maanden aangehouden voordat de zwelling helemaal verdwenen is. Meestal gaat het sneller.

WANNEER MAG IK WEER DOUCHEN?

De eerste 2 weken moet u slechts kortdurend douchen. Warm water is namelijk niet goed voor de wondgenezing, dit geeft zwelling.

WANNEER KAN IK WEER SPORTEN?

Na 3 weken kunt u weer sporten, met uitzondering van zwemmen. Dit is pas na 6 weken weer mogelijk.

WANNEER MAG IK WEER MAKE-UP GEBRUIKEN?

Vanaf 5 dagen na het verwijderen van de hechtdraad kunt u weer make-up gebruiken.

WANNEER MAG IK WEER LENZEN DRAGEN?

Zowel voor als na de ingreep kunt u lenzen dragen. Het is echter beter om na de ingreep gedurende de eerste week een bril te dragen. Dat is ook gemakkelijker in verband met het koelen. Verder moet u er rekening mee houden dat het gevoel van de oogleden na de ingreep tijdelijk wat minder is, waardoor het in- en uitdoen van lenzen soms wat moeizamer gaat.

KRIJG IK GEEN LITTEKENS NA DE INGREEP?

Het litteken blijft enkele weken tot maanden zichtbaar als een klein rood streepje. Dit valt nauwelijks op. Het valt namelijk in de plooi van het ooglid. Uiteindelijk resteert er hooguit een klein wit streepje. Bij een onder-ooglidcorrectie geldt hetzelfde.

HOE LANG HEEFT EEN LITTEKEN NODIG OM TE GENEZEN?

Formeel heeft een litteken 6 – 12 maanden nodig om te genezen. Vaak gaat het echter sneller. Dit heeft te maken met de hechttechniek en de huidlijnen.

HOE LANG BLIJFT HET RESULTAAT VAN EEN OOGLIDCORRECTIE?

Meestal is een ooglidcorrectie een éénmalige ingreep. De duur van het resultaat is afhankelijk van het individuele verouderingsproces dat ook na de ingreep doorgaat. Het huidtype en de huidconditie spelen ook een rol. Overmatig zonlicht en roken hebben een nadelige invloed op een langdurig resultaat. Door het verwijderen van de huidpockets behoudt u een langduriger resultaat.