Klachten

Wij willen u altijd de beste zorg bieden.
Maak angsten, vragen, onzekerheden dan ook altijd bespreekbaar.
Ook stellen wij het op prijs dat u eventuele klachten meteen
bespreekt met de behandelend arts.
Wij zullen altijd met u naar een maximaal resultaat streven.
Binnen onze organisatie hebben wij een interne klachten procedure.
Mocht u een klacht hebben die hiervoor in aanmerking komt dan kunt u
deze richten aan: De Beaufort t.a.v. klachtencommissie.
E-mail adres: swerts@debeaufort.info


Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u zich richten tot de externe klachtenregeling.

Meer info vindt u op : www.DOKh.nl